“Gengangere” – en snak om kvinderoller, religion og arv og miljø

10 hurtige vigtige facts om Henrik Ibsen

 

 • Levede fra år 1828-1906.
 • Skriver på dansk, men bor i Norge, der var dansktalende (og -skrivende!) i denne periode.
 • Beskrives som tilbageholdende og sky.
 • Var i apotekerlære, droppede ud, og blev efterfølgende student.
 • Hovedværker: Et dukkehjem, Gengangere og Vildanden.
 • Hans værker er stadig blandt de mest spillede verden over kun overgået af William Shakespeare.
 • Indskriver sig i det moderne gennembrud – han vil sætte samfundsproblemer under debat.
 • Hans skuespil betegnes ofte som dagligstuedramaer. Forestil dig at være fluen på væggen i en dagligstue, hvor du kan observere det private og intime udspille sig mellem mennesker. Det er hér Ibsens dramaer finder sted. Det lyder måske uskyldigt, men det skulle vise sig både at forarge og begejstre hans samtid.
 • To kendetegn for Ibsens dramaer: realisme og symbolik. I stedet for vers, var skuespillet bygget op af replikker, og både skuespillerne og følelserne blev mere hverdagslige og genkendelige.
 • Kendt for sit kvindesyn: Gjorde op med kvinden som kone, husholderske og mor.

Analyse af Henrik Ibsens “Gengangere”

 

Personer og deres underliggende motiver

I Gengangere vil Ibsen som sædvaneligt sætte problemer under debat. Det gør han gennem sine karaktererne, som hver har deres underliggende motiver.

Pastor Manders: Et oprids af religionssynet i værket

Den dobbeltmoralske pastor

Vi præsenteres for Pastor Manders, der flere gange fremstilles som en tåbe. Han forsøger at få Regine, en tjenestepige hos Fru Alving, overtalt til at tage ned og passe og arbejde for sin far, og underbygger det med at det er datterpligten (et argument Ibsen naturligvis ikke giver meget for). Manders fremstilles som godheden og fromheden selv, der bliver forarget over selv de mindste udskejelser i Fru Alvings hjem, fx hendes bøger der handler om “åndelige strømninger”. Han tager også afstand da Fru Alvings søn, Osvald, forklarer at en mand og kvinde jo godt kan leve sammen og have børn, uden at være gift. Hertil svarer  Manders chokeret: ”Men du forbarmende”. Pastor Manders gør altså sig selv mere uskyldig end han er, hvilket ligeledes ses, da han virker fuldstændig uforstående overfor de følelser, som fru Alving bekender, at Osvald har overfor Regine. For Manders svarer blot afvisende ”Jeg er jo, som sagt, ikke inde i den slags ting.”. Men hvad værre er, så er Manders dobbeltmoralsk. Han tager afstand fra alt det seksuelle udenfor ægteskabet, men bider selv mærke i, at Regine er kommet tidligt i puberteten, da han konfirmerede hende.

Naivitet og forfængelighed.

Tydeligt af alt er dog, hvordan Pastor Manders gang på gang i teksten gør en dødssynd, han er nemlig forgængelig. Dette ses første gang da han taler med fru Alving om hvorvidt de skal forsikre asylet. Det synes hun naturligvis er mest fornuftigt, men Manders selv mener, at det kan give bagslag for ham som præst, i og med at han så betvivler Guds vilje, han siger: ”Man kunde virkelig så såre let komme til at opfatte det, som om hverken De eller jeg havde den rette tillid til en højere styrelse”. Forfængeligheden ses igen, da asylet er brændt, og han frygter det er ham, der vil få skylden for det: ”Det er næsten det værste af det alt sammen. Alle disse hadefulde angreb og beskyldninger”. Dette står i klar modsætning til selve præstegerningen, for han skænker ikke de fattige, der nu ikke kan bruge asylet, en tanke, i stedet tænker han blot på sig selv.

Opsamling på religionssynet

Mest af alt kommer pastoren altså til at fremstå som en hykler, der ikke engang selv kan leve op til de krav, som han stiller andre. Alving knytter ligeledes nogle ord til kristendommen, hun siger: “Da var det jeg begyndte at se Deres lærdomme efter i sømmene. Jeg vilde bare pille ved en eneste knude; men da jeg havde fået den løst, så rakned det op alt sammen”. Manders kommer med sin dobbeltmorale og naivitet til at stå som  repræsentant for en svunden tid, med så mange dogmer og idealer, at ikke engang han selv kan leve op til dem. Som hans diametrale modsætning står Fru Alving, der er talskvinde for en ny tid med en anden måde at føre verden på og et nyt kvindesyn. Hun siger: ”Ja, dette med lov og orden! Jeg tror mangengang, det er det, som volder alle ulykkerne her i verden”. Hun står altså i modsætning til Manders, der ikke laver andet end at holde lov og orden i tingene.

Fru Alving: Den moderne kvinde og nye tider

Men ligesom hos alle karaktererne i teksten  har Fru Alving også sit skjulte motiv. Det der skulle være hendes og pastorens velgørende asylprojekt til ære for hendes afdøde mand,  viser sig nemlig blot er et projekt på at slippe af med alle de rester hun har fra ægteskabet. Hun beretter om ham, at han: ”døde lige så ryggeløs, som han havde levet alle sine dage”. Der er to formål med at oprette asylet:

 1. At opretholde Hr. Alvings gode omdømme, for Osvalds skyld.
 2. At bruge alle de penge, der har været Hr. Alvings, således at Osvald ikke arver noget fra ham.Man kan med andre ord sige, at der ikke er noget af Hr. Alvings, der skal gå igen i Osvalds liv.

Engstrand: Udnytteren

Engstrand har ligeledes sine bagvedliggende motiver. Hans sømandshjem skal ikke fungere som et asyl, det røber han allerede i starten af teksten, da han gerne vil have Regine til at arbejde der: ”for syns skyld”. Men det er nødvendigt at mistænke ham for at brænde sømandshjemmet ned, da han er en af de personer der nyder fordel af det. Hans evne til at overtale Manders, bevirker nemlig at Manders nu vil støtte sømandshjemmet med pengene fra det asylet, som fru Engstand har bygget op. Et ironiske element er her, at Engstrand vil opkalde sømandshjemmet efter Alving, ”så det bliver ham værdigt”. Her spilles der imellem den viden de forskellige karakterer har, for Engstand ved ikke hvordan Alving i virkeligheden var, og de andre ved ikke hvilket sted, det er Engstand er ved at opbygge. Men alligevel ender det jo harmonisk ud, fordi Sømandshjemmet kommer til at understrege hvordan Alving var som person.

Regine: Den sociale opstigning

Regine og Osvald har ligeledes deres bagtanker med det de fortager sig. Regine fremstår på overfladen sød og uskyldig, men hun har et underlæggende motiv. Hun ønsker nemlig en social opstigning. Dette ses tydeligt i kraft af hvordan hun kalder vejret for ”noget fandens vejr”, da Engstand er der, men da pastoren kommer, retter hun ham i at vejret ikke er dårligt, da det jo er ”velsignet for bønderne”. Hendes ønske om at vise sig som bedre stillet, ses også ved at hun lidt tilfældigt går og taler fransk, også overfor Engstand på trods af, at hun ved han ikke har nogle forudsætninger for at forstå det, hvilket også ses ved hans uvidende spørgsmål: ”Er det engelsk?”. Regines interesse i Osvald viser sig også, at være motiveret af, at hun så vil stige i socialklasse. For da Osvald ligger syg og ønsker at være sammen med hende, afslår hun og siger: ”Nej, jeg kan rigtig ikke gå her ude på landet og slide mig op for syge folk”. Hvorefter hun bebrejder fru Alving, at hun ikke har fået Osvald opdragelse som en ”konditioneret mands barn”.

Osvald: Sygdom – arv eller miljø

Osvalds bagvedliggende motiv er, at han ved han er syg, og snart vil få et fatalt anfald, der vil bevirke at bliver som baby igen. Det er derfor han er kommet hjem. Han håber at han kan få Regine, til at være sammen med ham, og når anfaldet træder ind, skal hun slå ham ihjel. Vi finder indirekte ud af, at det er syfilis han lider af. Vi bliver fortalt, at lægen i Paris, spurgte ham om nogle ting, som Osvald synes: ”ikke kom sagen ved”. Dette må altså være det seksuelle. Men syfilis er også en arvelig sygdom. Hvilket leder os videre til skuespillets titel: “Gengangere” og det helt overordnede motiv i fortællingen.

Gengangermotivet

Gengangermotivet ses flere steder i teksten. Vi bliver fortalt hvordan Regines mor og Hr. Alving sammen har fået Regine, og hvordan fru Alving har taget dem på fersk gerning inde i blomsterværelset. Denne dag, da pastor Manders er på besøg, sker det hele igen, med Osvald og Regine. Dette får fru Alving til at udbryde ”Gengangere. Parret fra blomsterværelset – går igen”. Regine er altså genganger af hendes mor, og Osvald af hans far. Dette bliver mere konkret, da Regine ligesom hendes mor tager ned til Engstand efter at have været hos fru Alving. Gengangermotivet ses også ved, at Osvald arver sin fars sygdom: ”Fædrenes synder hjemsøges i børnene”. Fru Alving siger ligeledes: ”Men jeg tror næsten, vi er gengangere allesammen. Pastor Manders. Det er ikke bare det, at vi har arvet fra far og mor, som går igen i os. Det er alleslags gamle døde meninger og alkens gammel afdød tro og sligt noget. ”. Dette skal forstås som, at vi alle arver et stivnet samfund, som gør os ufri. Vi fødes ind i et samfund, hvor vi hele tiden hjemsøges af sådan som tingene  har været. Fru Alving vil gerne ud af dette, hvilket ses i hendes moderne holdninger.

Vigtige strømninger, som værket relaterer sig til

Det moderne gennembrud

Georg Brandes udtrykker at den moderne litteratur sætter problemer under debat. Dette kan man sige lige netop er tilfældet hos Henrik Ibsen. Vi oplever hvordan han ikke bare tage religionen op, igennem den hyklerske pastor Manders, men han stiller også spørgsmålstegn ved det traditionelle samfund, hvor man levede ukritisk, nøjagtigt som ens forfædre, uden at stille spørgsmålstegn ved noget.

Han tager også forskellen på mænd og kvinder op, ved at lade Pastor Manders give Fru Alving skylden for, at være en dårlig mor og en dårlig hustru. Men som tingene skrider frem viser det sig, at dette ikke har været tilfældet, og at den som rent faktisk har haft afgørende betydning for Osvalds ulykkelige slutning, er Hr. Alving selv. Dette stemmer også godt overens med af Henrik Ibsen tog aktiv del i sædelighedsfejden.

Determinisme

Determinismen ser på mennesket som et produkt af arv og miljø. Det er forudbestemt af sine gener og sit miljø, og dets udvikling følger visse videnskabelige love. Mennesket er altså ikke selv herre over sin udvikling, men er underkastet sin ”skæbne”. Det er et yndet emne i Henrik Ibsens værker og ses blandt andet i Et Dukkehjemhvor lægen dør af en ryglidelse, som skyldes hans fars udsvævende liv. Ligeledes ses det her i Gengangere, hvor Fru Alving fjerner Osvald fra faderens dårlige indflydelse, og alligevel bukker Osvald under for en sygdom, der skyldes faderens livsførelse.

Hos Pontoppidan ses det mere som en socialdeterminisme. Hvor man er fanget i sin miljøbaggrund, og ikke kan udvikle sig ud af den.

Det at se mennesket som arveligt og miljøbestemt som vi ser i Gengangereer ligeledes med til at understrege det naturalistiske i stykket.

 

Moderne installationskunst og 70’er tryk på Louisiana

For en lille måneds tid siden var vi på bloggens første, men absolut ikke sidste, tur sammen til louisiana museum of modern art i Humlebæk. Vi havde længe glædet os til turen, hvor vi særligt havde set frem til Pipilotti Rists installationskunst, som vi på forhånd havde set billeder af, men vi fandt hurtigt ud af, at museets andre udstillinger også havde masser at byde på, ligesom museets omgivelser også er helt exceptionelle med den skønne natur, som er pyntet med skulpturer.

På tur i installationskunsten med Pipilotti Rist

I dette forår prydes Louisianas ene udstilling af installationskunst, som den schweiziske video- og installationskunstner Pipilotti Rist har udarbejdet. I udstillingen Åbn min lysning ser man flere installationer og videoer fra Rists karriere, som startede omkring 1980’erne. Rists udtryksform er fyldt med farver, små beskeder til Louisianas gæster samt tankevækkende kunstinstallationer, som forholder sig til det samfund, som vi lever i. Et eksempel på dette forekommer i et af de første rum, hvor to af væggene er plastret til med emballage. Kunstværket leder hurtigt tankerne hen mod samtidens store fokus på bæredygtighed, hvor man hurtigt indser, hvor meget emballage man dagligt smider ud.
På vores tur gennem Pipilotti Rists udstilling fik vi snakket meget om temaer som det intime, bæredygtighed og forbrugerkulter over for naturen, som er gennemgående i louisianas udstilling. Det intime skal ikke udelukkende forstås seksuelt i Louisianas udstilling, men skal i stedet ses som en oplevelse af de ting, som mennesket ofte holder skjult. Der er masser af eksempler på dette i udstillingen, hvor vi bl.a. får lov at se en families hverdag i et parcelhus fra beboerne vågner til de står op uden at private momenter er udeladt. Vi får også et direkte blik ned i en dametaske, ligesom hun i Louisianas have hænger en lang lyskæde, som er beklædt med underbukser. Disse genstande handler i høj grad om de ting, som mennesket normalvis holder skjult. Umiddelbart kan man undres over, hvorfor livet i parcelhuset skal ses som intimt, men i ens privatsfære føler man sig ofte fri til at gøre ting, som man ikke ville gøre andre steder. Ens indretning viser ligeledes meget om ens vaner og dagligdag.

Igennem udstillingen leger Pipilotti Rist meget med kameraet, som det bl.a. ses i flere af hendes værker. Et af højdepunkterne fra Pipilotti Rists udstilling er hendes værk fra 2016 Pixelwald/ pixelforrest, som ses på videoen herunder.

 

Vi var meget begejstrede for dette storslåede værk, hvor man som gæst får lov til at træde ind i billedet, som hele tiden skifter farve ligesom pixels i et billede. Som gæst fik man følelsen af at være et magisk sted, da man gik gennem alle de mange lys. Samtidig var denne “skovtur” meget metaagtig, da folk gik rundt med deres mobiler for at filme og tage billeder af dette instavenlige fænomen, hvor Pipilotti Rist ligeledes opfordrer beskueren til at træde ind i billedet.

          

I videoen nedenfor ses endnu et af Pippilotti Rists geniale kunstværker, hvor rummet er udformet som en sovesal med senge publikum kan lægge sig i. I loftet er der to videoer, som er formet som en sø. Vi var meget optagede af denne installation, da det føles som om, at man lå under havet og kunne se op på det som skete under havets overflade. Gennem videoen lander der blade på søens top, ligesom der ind imellem kommer legemsdele forbi. I videoen gøres der ikke forskel på, om det er en hånd eller et bryst, som kommer sejlende forbi ens synsfelt, og alt synes roligt. I denne installation fokuserer Pipilotti Rist særligt på naturen, men vi mener også, at der er elementer af temaet med det intime, da man ligger i en seng, som skulle man sove. Rummet under havet virker ligeledes hemmelighedsfuldt, hvilket også kan skabe et intimt rum.

Efter vores installationseventyr i Pipilotti Rists udstilling var vi meget begejstrede, og vi kan kun anbefale jer læsere at tage ind og se Louisianas udstilling Åbn min lysning, som går frem til 22. september 2019.

For at blive i installationskunstens verden, har Louisiana i deres samling et mindre mørkt kabinet, som den japanske kunstner og forfatter Yayoi Kusama har indrettet med spejle og pærer, som lyser i forskellige farver. Til trods for at man måtte væbne sig med en smule tålmodighed i køen ind til rummet, var synet, der mødte en, det hele værd. Spejlene i rummet gjorde rummet til et uendelighedsrum, da spejlene kastede pærernes lys rundt i uendelige genspejlinger.

Hvis dette kabinet ikke indeholder en smule magi, så ved vi ikke, hvad magi er. Vi kan også klart anbefale at følge den nu 90-årige kunstner Yayoi Kusama på instagram, da hun har et væld af flotte installationer og billeder i sine posts. Vi må indrømme, at vi begge er store fans af installationskunst, så vi glæder os også til, at vi skal besøge smilets by -Aarhus og ARoS til august, hvor vi lige når udstillingen Tomorrow is the question inden den slutter den 4. august.

Den sidste udstilling vi vil fortælle om, er Louisianas udstilling om Dea Trier Mørch. Den er en del af Louisianas serie af udstillinger med overskriften Louisiana on paper, hvor der i denne udstilling er et fokus på Dea Trier Mørchs linoleumstryk. Det er formentlig også disse, at hun er mest kendt for at have lavet, foruden den litterære klassiker Vinterbørn, som også indeholder flere af Mørchs linoleumstryk. Grafisk minder flere af linoleumstrykkene om hinanden, men temamæssigt spænder motiverne sig vidt. Mørch illustrerer selv Vinterbørn, hvor der primært er billeder fra en fødsel, ligesom hun også er kendt for at have lavet trykket med røde mor. Hun har ligeledes lavet en del politiske tryk, hvor hun hovedsageligt har lavet tryk for socialismen og venstrefløjen.

De fleste forbinder Dea Trier Mørchs billeder med den blå farve, som trykket på Vinterbørns forside er præget af, men også den sorte og røde farve er blandt de foretrukne til Mørchs tryk. Gennem udstillingen fornemmer man, hvordan Mørch har præget den kollektive bølge i 70’erne, ligesom udstillingen trækker tråde til i dag, hvor man stadig diskuterer feminisme og lignende emner.

Her til slut kan vi anbefale alle at tage en tur til Louisiana. De har altid gang i nogle spændende udstillinger, og Louisianas have er en skøn perle af dansk natur.

Hip hip hurra, det er verdens bogdag i dag :)

I dag er det verdens bogdag, og det synes vi skal markeres her på bloggen, da vi, som I ved, elsker bøger. Der er ekstremt mange fordele ved at læse bøger, men vigtigst af alt, så hygger vi os begge to med at rejse ind i en anden persons verden gemmen bogen. Bogen kan hurtigt komme til at virke som et spejl ind til en anden persons verden, da bogen er et af de medier, hvor man oftest følger andre folks tanker (medmindre forfatteren skriver minimalistisk eller lignende, som f.eks. Helle Helle gør).

Mange fordele ved at læse bøger

 •  Som øvet læser bliver man god til at sætte sig i andres sted, hvilket gør, at man bliver bedre til at forstå andre mennesker og deres intentioner. På den måde siges det, at læsere ofte har nemt ved at opbygge empati med deres medmennesker.
 • Vi kan nok heller ikke komme udenom, at man får en større viden om nye emner, som man ikke vidste noget om før, men man får også et større ordforråd med i bagagen, når man læser jævnligt. Mange vil også opleve, at de bliver bedre til at stave.
 • Bøger er en underholdningsform, som er let at komme til. I disse moderne tider kan man få bøger alle vegne og i flere former, da bøger er tilgængelige på de fleste platforme, ligesom vi stadig er mange som nyder den gamle papirudgave af bøgerne. I øjeblikket nyder mange også at høre bøger blive læst op som lydbøger. På den måde er bogmediet nemt at finde og det behøver ikke være dyrt, da dit lokale bibliotek er fuldt opdateret med de nyeste bøger, både i papirform og til dine foretrukne devices.
 • Når vi læser bliver vi bedre til at fokusere og koncentrere os, som også kan gavne os i mange andre situationer.
 • I dagens Danmark er stress blevet en folkesygdom, men bogen kan være med til at mindske stress.
 • Læsere lever længere, i hvert fald ifølge et canadisk studie. Man skal efter sigende kunne leve op til 2 år mere, hvis man læser 30 min. eller mere hver dag.

Som I nok kan se er der masser af fordele ved at læse, og der er garanteret ligeså mange fordele, som der er læsere. Vi læser primært fordi vi nyder det, men vi holder ligeledes meget af at blive klogere på andre mennesker og kulturer. Vi har begge læst et hav af bøger og vi kan begge med sikkerhed sige at nogle af vores fælles favoritter er Martin A. Hansens Løgneren og Knud Romers Den som blinker, er bange for døden. Det er begge bøger, som centrerer sig om et menneskes forhold til menneskerne i deres nærmiljø. Vi finder emner som disse spændende, da vi også interesser os for de menneskelige relationer, så hvis du ikke allerede er den store læser, så anbefaler vi, at du finder en bog, som handler om noget, som netop du finder interessant. For øjeblikket er vi begge i gang med serien om Anne fra Grønnebakken, som vi finder skøn, da Anne er en person, som man ikke kan undgå at holde af, hvis man nyder fantasifulde tanker og fortællinger fra hverdagslivet.
Vi håber at vores læsere har nydt bogens dag, og at I har haft tid til at hoppe under tæppet på sofaen med en god bog.

Analyse af Emil Aarestrups digt “Stævnemødet”

 

 

Digte 1838

I 1838 udkom Emil Aarestrups digtsamling Digte 1838, som i første omgang synes at være mislykket, da den kun solgte 40 eksemplarer. Sidenhen har flere af digtene fra digtsamlingen indskrevet sig i danskernes bevidsthed. I dag kan man næppe snakke om romantismen (litteraturhistorisk retning, som indgår i tiden under romantikken) uden også at nævne Aarestrup. I samtiden blev meget af Aarestrups digtning set som værende meget erotisk, hvilket flere kritiserede, særligt litteraturkritiker Johan Ludvig Heiberg. Aarestrup fik dog opbakning fra digteren og vennen Christian Winther, som i første omgang opfordrede Aarestrup til at udgive sine digte. Aarestrups digtning er nærmest beslægtet med Adam Öehenslagers og Christian Withers digtning.

Digtet “Stævnemødet”

Digtet “Stævnemødet” handler om et digterjeg som skal mødes med en kvinde, som han skal på stævnemøde med. Digtet fremstår meget lyrisk, hvilket bl.a. ses på Aarestrups rige brug af billedsprog og rim. Rimene i digtet følger mønsteret ABCB, da 2. og 4. linje afsluttes med et stavelsesrim. Som man formentlig har regnet ud fra forrige sætning, består digtet af 13 strofer med 4 vers i hver strofe.

Gennemgang af digtet

Strofe 1

I strofe nummer 1 ankommer digterjeget til stedet, hvor han skal mødes med kvinden, han skal på stævnemøde med. Han snakker med en person, som vi ikke ved hvem er: “Høistærede, forlad mig!“. På den måde skaber han en person, som digterjeget betror sig til.
Mellem linjerne bliver man som læser klar over, at digterjeget ikke ønsker, at personen er tilstede, når kvinden, som han skal på stævnemøde med, kommer.

Svære ord: occuperet: i dette tilfælde betyder ordet besat, da digterjegets sind er besat af kvinden, som vi hører om i de følgende strofer.

Strofe 2

I denne strofe begynder han at fortælle om den dame, som han venter på. I disse strofer beskrives hun bl.a. således:

“De finder
Ei hendes Lige, søgte
De blandt Millioner Qvinder”
hvor digterjeget fortæller om, hvor skøn hun er. Ifølge digterjeget findes der næppe nogen kvinde, som kan måle sig med kvinden, som han skal mødes med. Digterjeget henvender sig stadig til personen fra strofe 1, da han siger De.
Strofe 3

Her starter Aarestrup med at sammenligne kvinden med et mesterstykke. Han bruger ligeledes et modsætningspar i teksten, da han skriver:

“Naturligviis moderne,
Men tænkt som en Antike”
Her står moderne i modsætning til antikke, som refererer til noget gammelt. I denne sammenhæng mener han, at kvinden følger med tiden hun lever i, men at hun er tænkt som en antike, leder tankerne hen på kvinden som guddommelig, og smuk som en græsk gudindestatue.
Strofe 4
Aarestrup fortsætter digtet med at beskrive kvindens krop, som han tydeligt er meget betaget af. I starten af denne strofe leder Aarestrup igen tankerne hen på kvinden som den græske gudinde, idet han beskriver kvindens tøj som draperet. Kjolen, som hun er iklædt, er formentligt af tyndt stof, hvor man kan fornemme hendes krop under kjolen, da Aarestrup i det andet vers i strofen skriver: “Romantisk kydske Lemmer”. Digterjeget begærer i høj grad kvinden, som han skal på stævnemøde med. I resten af denne strofe er digterjeget så betaget af kvindens krop, at han mener, at man glemmer al verdens elendighed ved at se på hendes krop. Det, at han betegner kvindens krop som romantisk og kydsk, giver ligeledes læseren et billede af, at kvinden er ung og uskyldig.
Strofe 5
Hele strofe fem formår Aarestrup at bruge på beskrivelsen af kvindens øre. Disse beskrives som rosenøre, hvilket understreger næste vers, som lyder: “En Labyrinth af Ynde”. I anden halvdel af strofe fem beskriver Aarestrup to slanger som taler, og hvor sidste vers i strofen lyder således: “At det er sødt at synde”, hvilket leder tankerne hen på syndefaldsmyten fra Bibelen (Syndefaldsmyten er fortællingen om, da Eva og Adam blev smidt ud af paradisets have). Man kan forbinde disse vers med syndefaldsmyten, da digterjeget viser sit begær efter kvinden, som han gerne vil synde med (synde hentyder til, at han gerne vil have sex med hende). I Bibelen er det slangen, som lokker Eva til at synde, hvorfor slangen ofte forbindes med synd. I digtet får man fornemmelsen af, at digterjeget har en skjult dagsorden, og gerne vil synde med kvinden. Gennem digtet fornemmer vi tydeligt digterjegets begær af kvinden.
Strofe 6 og 7
I strofe 6 beskrives kvindens blik, som han finder kækt med en himmelsk frækhed. Her ser man igen antydningen af, at hun skulle være noget guddommeligt, da der er tale om en himmelsk frækhed.
I strofe 7 fortsætter Aarestrup med at beskrive en skønhedsplet, som kvinden har på hagen: “Paa Hagen er et mærke”, hvilket man nok normalt ville se som en af kvindens fejl, men i dette tilfælde ses det som endnu en ting, som kun gør kvinden endnu skønnere, da han beskriver, at mærket er indbrændt af elskovsguden, hvis moder selv har ingen sødere plet i huden. De to sidste vers i strofe 7 kan ses som endnu en kærlighedserklæring til kvinden, da kvindens skønhedsplet overgår selv elskovsgudens mors.
Strofe 8
I denne strofe begynder Aarestrup at beskrive kvindens personlighed lidt nærmere, hvor han bruger ordene rørende, naive og sværmerisk til at beskrive kvinden med. Med de ord han bruger, får han igen kvinden til at lyde ung og uskyldig, hvilket ordet forårsskabning også kan hentyde til. I digtet skriver han nu, at han har svært ved at beskrive hende og hendes rørende, naive og sværmeriske skabning, hvilket kan hentyde til, at han har svært ved, at beskrive kvindens personlighed.
Strofe 9
I de foregående strofer har digtet primært handlet om kvindens fysiske fremtoning, men i denne strofe sætter digterjeget spørgsmålstegn ved, om hendes ånd er overflødig. Dette kan forstås som, at hun er så smuk, at hendes indre ånd træder i baggrunden.
Strofe 10
I denne strofe tager digterjeget os med tilbage til nuet, hvor fortæller at han er i færd med at skrive digtet under nogle pinjetræer.
Strofe 11 og 12
Her spørger digterjeget om læseren mærker en let ambrosisk ånd, hvilket betyder en guddommelig ånd. Den guddommelige ånd/ følelse kommer fra papiret, hvor han har siddet og skrevet digtet. I strofe 12 bliver den guddommelige følelse videreført, da han refererer til kærlighedsguden Amor, som forekommer at være på et billede i seglet.
Strofe 13
I den sidste strofe tager Aarestrup os med tilbage og fortæller med urets tikken, at det ikke varer længe før kvinden, som han skal mødes med kommer. Han beder igen sin ven om at gå, og siger i sidste vers, at vennen generer, da han formentlig vil være alene, når kvinden ankommer til stævnemødet.
Perioden
Aarestrup skrev dette digt i 1836, hvilket vil sige, at digtet hører ind under den romantiske periode, (som vi også har skrevet om i dette indlæg). Dog er meget af Aarestrups digtning ikke så tidstypisk, da den ikke lever op til romantikken idealer om at hylde det harmoniske og skønheden (dog skønheden på en mere uskyldig måde, end Aarestrup skriver om i sine digte). I stedet formår Aarestrup at skrive sig ind i et mere erotisk univers, som på mange måder indskriver ham i romantismens digtning, da romantismen bl.a. også koncentrerer sig om det seksuelle og folks begær, som i høj grad bliver skildret i dette digt. Gennem hele digtet fornemmer vi digterjegets begær af kvinden, og gennem digtet kan man se flere antydninger til det seksuelle, som bl.a. ses i strofen, hvor kvindens øre beskrives. Hvis man skal trække digtet op til i dag er det formentlig ikke alle læsere, som vil se de seksuelle undertoner, men på den tid sås Aarestrups digtning som værende meget erotisk.
Perspektivering
På baggrund af min analyse vil jeg perspektivere til et andet digt af Aarestrup, nemlig “Paa Sneen”. Perspektiveringen er af tematisk art, da der i digtet “Paa Sneen” også forekommer de samme erotiske undertoner, som der er i “Stævnemødet”. Paa Sneen handler om et digterjeg, som får øje på en kvinde, som han er tiltrukket af. Dette får vi bl.a. sikkerhed for, da han omtaler kvindens muffe (handske, hvor begge hænder kan være samtidig) som “den lykkelige”, da den “får lov til at holde hende i hånden”. Kulminationen i digtet sker, da digterjegets skygge møder kvindens skygge, og de to skygger er sammen “i Stillinger- o Lykke”. Man fornemmer tydeligt det samme begær i de to tekster, hvor Aarestrup lader sine lyster og hensigter komme endnu mere til sine i digtet “Paa Sneen”. Digtet “Paa Sneen” indeholder dog også en del humor, da det udelukkende er de to skygger som mødes på sneen.

Antichrist – en analyse af det sataniske i Lars von Triers dæmoniske film

Som lovet i går, da vi udgav dette indlæg, fortsætter vi i dag vores analyse af Lars von Triers film Antichrist, hvor vi i dag vil have fokus på symboler og det onde og sataniske, som forekommer i filmen. I dag skal vi lære de to hovedpersoner endnu bedre at kende, ligesom vi også skal kigge på filmens titel og det sataniske. I dagens anledning har jeg valgt, at vi starter med at kigge på filmens titel Antichrist. Jeg kan anbefale, at man læser indlægget fra i går, hvis man vil læse mere om filmen.

    Billedresultat for antichrist

Antichrist- En titel som vækker din interesse

Filmens navn Antichrist vækker en interesse og nysgerrighed i de fleste, da anti betyder, at man vender sig imod noget. I dette tilfælde må man være imod Kristus, hvilket  åbner op for, at filmen må indeholde elementer af det sataniske og dæmoniske. Gennem filmen får vi ligeledes flere bibelske referencer, hvor parrets hus i skoven f.eks. kaldes Eden, som paradiset også kaldes i Bibelen. Dog forventer vi, at de fleste har en anden forestilling om paradiset end parrets hus i skoven, som virker koldt, mørkt og uhyggeligt. Som i en pendant til Bibelens kundskabens træ, ser man uden for huset et dødt træ. Kundskabens træ i Bibelen omtales også som livets træ, som står for opstandelse og det evige liv, hvilket må siges at stå i skarp kontrast til det afbarkede døde træ med knækkede grene. På den måde ses det, at Lars von Trier i høj grad gør brug af bibelske referencer, hvor han i filmen vender dem på hovedet for at vise det onde, dæmoniske og sataniske.
Hvis man sammenligner filmen yderligere med Bibelen, ser man ligeledes, at filmen starter med barnets død, mens det nye Testamente i Bibelen starter med Jesus’ fødsel. De tre tiggere, som vi også skrev om i går, kan ses som en modsætning til de hellige tre konger, som i Bibelen kommer til Betlehem for at se det lille Jesusbarn, men de tre tiggere, som i filmen både ses som statuetter og som dyrene hjort, ræv og ravn, er dødsbebudere.    

Ligeledes minder scenen i kapitlet fortvivlelse, om Jesus’ korsfæstelse, idet manden gemmer sig for kvinden nede i rævegraven og stenen i hans lår ligger for indgangen. På den måde ser man, at der både er referencer til Jesus’ fødsel og Jesus’ korsfæstelse i filmen. Det sidste kristne symbol vi vil tage op, er treenigheden, som i Bibelen består af Faderen, Sønnen og Helligånden, altså Gud i forskellige konstellationer, mens man i Antichrist kan se de tre tiggere som en treenighed. De tre tiggere stammer fra heksekulturen, hvilket i den grad giver mening, da heksekulten står i kontrast til det bibelske, da heksekulten ofte forbindes med det dæmoniske og det sataniske.

Det dæmoniske og sataniske i Antichrist

Som nævnt oven for, er der en del træk fra det sataniske i Antichrist, hvor vi allerede ved filmens start ser et grønt billede med rød skrift, hvor der står Antichrist, og hvor t’et er formet som et kvindetegn. Alt dette gør, at man kan insinuere, at kvinden har træk, som går i retning af det dæmoniske.
Et af trækkene, som peger på, at kvinden er styret af dæmoniske og sataniske er, at vi allerede i prologen møder de tre tiggere, som står i vindueskarmen lige inden sønnen falder ud af vinduet. Kvinden afslører selv sit kendskab til de tre tiggeres betydning, da hun venter på hjorten, ræven og ravnen, hvor manden tydeligvis ikke ved, hvad de tre tiggere betyder. De tre tiggere optræder ligeledes i kvindes bog, som manden finder på loftet. Da det kun er kvinden, som kender betydningen af de tre tiggere, må det være kvinden, som har stillet statuetterne op i vinduet, som sønnen falder ud af. I kapitlet sorg afslører hun ligeledes, at hun har vist, at drengen var begyndt at stå op om natten, og vi seere ser, at babyalarmen er indstillet forkert i prologen. Ud fra dette kan man spørge, om kvinden er skyld i sønnens død, hvilket vi som seere, bliver mere i tvivl om, da vi ser kapitlet fortvivlelse. Vi ser nemlig en alternativ version af prologen, hvor vi ser prologen fra kvindens side af. Her bliver vi som seere i tvivl, om hun vælger at se bort fra, at barnet er på vej op mod det åbne vindue. Det der gør os i tvivl om dette, er at vi ser direkte ind i kvinden øjne, hvorefter der krydsklipper til barnet lige efter.

Vi får som seere ikke at vide, om kvinden denne scene, hvor hun ser barnet er et skyldsscenarie eller om det er et egentligt flashback. Hvis vi antager, at scenen er et flashback, må vi antage, at kvinden vælger lysten frem for barnets sikkerhed. Hvis dette kobles sammen med scenen med kvindens selvkastration, får man en anelse om, at hun prøver at fjerne sin lyst, da hendes lyst tidligere har ført til sønnens død.

Kvinden som heks, og manden som satan

Da manden kravler op på loftet ude i Eden, finder han en masse billeder til kvindens speciale. Disse billeder viser, hvordan man dræber hekse, eller hvordan man ofrer dem. På et bord finder han også en bog, kaldet Gynocide, som handler om drab af kvinder, og i denne indgår også de tre tiggere.
Da manden kommer ned igen, foregiver han at være naturen, som kvinden er bange for, i et rollespil. Hun skal dermed være den rationelle tænker. I denne scene siger manden i naturens skikkelse, at han har i sinde at dræbe hende. Ligeledes kommer det frem, at hun i sin undersøgelse er kommet frem til, at den menneskelige natur er styret af satan, hvilket hun får udbrudt allerede tidligt i filmen, da hun siger: ”Nature is Satan’s church” (51 min). Samtidig får man at vide, at kvinden er bange for hendes egen natur, men også mandens natur, da manden har opstillet en pyramide over kvindens frygt. I scenen med angstpyramiden ser man, at manden i øverste del skriver me, men siger herself, hvilket må referere til den menneskelige natur. Når han skriver me, må det være hans natur, som hun er bange for, men da han samtidig siger herself under nedskrivningen indbefatter det både manden og kvindens natur. Mandens djævelske natur antydes bl.a., da kvinden gør ham halt, da det også siges, at fanden halter. I Kapitlet de tre tiggere ender det hele med at eskalere, og manden og kvindens dæmoniske roller leves fuldt ud. Det eskalerer i, at manden dræber kvinden, hvorefter han brænder hende på bålet ligesom man gjorde mod heksene under hekseprocesserne. Metoden han vælger at dræbe kvinden ved, er den samme som fremkommer i kvindens bog Gynocide. Ligeledes kan kvindens død minde om en ofring, bl.a. da hun bliver smidt på bålet. Da manden dræber kvinden har hans fornuft sluppet ham og han handler i panikangst. Mandens drab af kvinden sker i selvforsvar, da han ellers ville være heksekvindens offer. Mandens sataniske natur ses også gennem epilogen, hvor han bl.a. halter. I epilogen ser man også, hvordan manden finder resterne af ørnens måltid, som er ørnens egen unge. Det siges at gå igen hos Satan, da han også lever af hans egne børn, da der er nogle som må dø, for at andre kan overleve. Dette kan også ses i forhold til mandens drab af kvinden, da hun må dø, for at manden kan overleve. På den måde ses manden igen som Satan. Filmen slutter med, at manden står udenfor på en høj i skoven, hvor der begynder at komme en masse kvinder. Man må antage, at de er hekse, ligesom kvinden i parret. Da kameraet zoomer ind på nogle af kvindernes ansigter er de slørede, for at vise en anonymisering. Denne kvindeflok kan hentyde til heksesabbatten, hvor hekse mødtes med satan for at have vilde orgier. Der blev ligeledes ofret mennesker for at fejre satan.

Andre tegn på parrets dæmoniske sider

 • Kvinden nævner søstrene fra Ratisbon, som optræder i Heksehammeren, som er en bog fra 1487, som beskriver at hekse findes, hvordan de bekæmpes, og hvordan de opspores og uskadeliggøres.
 • Denne bog siger, at Satan manifesteres gennem vand og luft og blandinger af disse. Derfor ses det bl.a., at da vinduet blæser op, siger kvinden, at det er satans åndedrag. Dette peger også tilbage til prologen til filmen, hvor vinden blæser vinduet op ind til børneværelset. Ude i skoven, da manden har fundet ud af kvindens natur, og kvinden leder efter manden er det tåget.
 • Det siges, at søstrene fra Ratisbon kunne starte en haglstorm, hvilket har relevans for filmen, da det hagler lige efter kvindens selvkastration.

Sønnen som satans barn

Ligesom forældrene betragtes af publikum ud fra deres mere og mere dæmoniske sider, får vi også en idé om, at sønnen indeholder en dæmonisk side. Dette sker i et flashback ca. 1 time og 11 min inde i filmen, hvor sønnen på dansk siger ”lad være”, da moren giver ham skoene forkert på. Da filmen er engelsksproget vil denne replik kunne lyde dæmonisk for engelsksprogede, og på den måde kan man se sønnen som djævlens søn.
Gennem hele filmen giver kvinden sønnen støvlerne forkert på, hvilket har givet ham deforme fødder. Det er noget hun er startet på sommeren forinden, da sønnen og hende var alene ved Eden og hun ikke ville have ham til at gå fra sig.

Konklusion

Hele filmens kredsen omkring kvindens dæmoniske side overfor kvindens sorg over den døde søn leder op til en tematisering af filmen, som handlende omkring tro, da man kan foranlediges til at mene at hele det dæmoniske lag i filmen kan tolkes som overtro. Hvis man vælger, at acceptere det dæmoniske lag af filmen ender det med at hovedpersonen skal vælge om den vil fornægte eller hengive sig til sin dæmoniske side, som beskrevet i afsnittet om den skrækromantiske genre. I Antichrist ender både kvinden og manden med at vise hver deres dæmoniske side, hvilket eskalerer og ender med at manden brænder kvinden på bålet som en heks.