Performativ biografisme

 

Performativ biografisme betegner det at kunstnere bruger sig selv og andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og offentlighedens reaktioner” (Haarder (2014).

Det vil sige, at forfatteren lader dele af deres eget og deres nærmestes liv blive en del af deres litteratur.Forholdet mellem fakta og fiktion er forskelligt fra værk til værk, men oftest røber forfatteren ikke, hvor meget der er virkelighed, hvilket vækker læserens nysgerrighed. Det vil altså sige at forfatteren kan iscenesætte et billede af sig selv og på den måde lege med sin forfatterrolle og identitet. Flere forfattere har f.eks. brugt deres eget og relateredes rigtige fornavne i deres bog, men har efterfølgende udtalt, at det ikke er en selvbiografi. På denne måde provokerede Knud Romer enormt, da han udgav Den som blinker er bange for døden. I dette værk fremstillede han sin barndom som socialt isoleret. Beboere i Nykøbing Falster bliver fremstillet på en måde, som ikke er særlig flatterende, og Knud Romers skolekammerater chikanerer ham ifølge bogen. Efterfølgende har gamle klassekammerater og bekendte reageret voldsomt og proklameret, at sådan var virkeligheden ikke.
I Karl Ove Knausgårds seksbindsværk Min kamp lader han sin hovedkarakter hedde Karl Ove. Sjette bind af Min kamp handler om Knausgårds families reaktioner på bog nummer et, hvor de er fremstillet. I den sidste bog fortælles det, at ikke alle familiemedlemmer har oplevet begivenhederne, således som Karl Ove Knausgård har beskrevet dem i bog nummer et.
Disse to eksempler viser, at dele af performativ biografisme sommetider først opstår, når bogen er udgivet, og folk begynder at kommentere eller reagere på romanen. Performativ biografisme har dermed også en del at gøre med medieverdenen, da de kritiske kommentarer ofte kommer på internettet. Andre forfattere som benytter performativ biografisme er bl.a. Claus Beck-Nielsen/Nielsen/ Madame Nielsen, Christina Hesselholdt, Pablo Henrik Llambias. Jon Helt Haarder har i sin bog om performativ biografisme udtalt at den skelnen, der forekommer mellem det biografiske og skønlitterære, er det der gør performativ biografisme spændende. Haarder skriver det sådan:

”Det kunstneriske interessante – og dermed litteraturens mulighed for overhovedet at artikulere noget om temaet [performativ biografisme] man ikke kan finde bedre og mere underholdende formuleret andetsteds – hænger sammen med spørgsmålet om hvordan denne litteratur er biografisk.” (Haarder (2014).

 

Dobbeltkontrakten

Dobbeltkontrakten er en uskreven kontrakt mellem læseren og forfatteren til en bog, hvilket har betydning for performativ biografisme. Poul Behrendt har i sin bog Dobbeltkontrakten sagt, at der traditionelt var to former for dobbeltkontrakt. Den ene går ud på at alt, der står i bogen var sandt og kan bevises gennem andre kilder, både mundtlige og skriftlige. Den anden, som gælder for skønlitteratur, går ud på, at alt i romanen er opdigtet, og ingen af begivenhederne har fundet sted i virkeligheden. Hvis det endelig har fundet sted i virkeligheden, er det ikke værd at sammenligne.
Gennem de sidste halvtreds år er der sket en gradvis blanding af de to kontrakter. Mange frit opfundne skønlitterære bøger foregår ofte så tæt på virkeligheden, så det kunne være fakta. Her anbefaler Behrendt, at læseren skal opfatte værket som en helhed ud fra f.eks. den traditionelle dobbeltkontrakt om, at alt i romanen er sandt. Læseren skal dermed først på et senere tidspunkt, bestemt eller ubestemt, opdage at noget af værket måske er opdigtet.

Dobbeltkontrakten kan opstå hvis:

  • Forfatterrollen og læserrollen er delt imellem den implicitte forfatter, som er den som optræder i romanen, og den empiriske forfatter, som optræder før og efter romanen, f.eks. ved at komme med kommentarer til romanen.
  • Dobbeltkontrakten ses ofte som en leg eller drilleri mellem læser og forfatter, hvilket ofte får flere forfattere til at føle sig tættere på deres læsere, da både læser og forfatter deltager aktivt i legen.