I dag har vi fokus på begreber inden for danskfaget.

Alliteration: Bogstavrim. Ses fx overalt i “Nat i Berlin” af Tom Kristensen: “Løberen, den røde, bløde/Langs den mørke korridor” 

Besjæling: Dette begreb bruges ofte inden for billedsprog, hvor dyr, planter eller genstande tillægges menneskelige egenskaber. Dette ses ofte i tidsperioden romantikken (læs om denne strømning her). Et konkret eksempel, hvor besjæling bliver brugt er i H. C. Andersens eventyr “Toppen og bolden”.

Dualisme:  Et begreb der bruges om to uforenelige ting. Ses ofte i romantikken hvor der i perioder skelnes mellem den åndelige og den materielle verden, kroppen og sjælen og det menneske som andre ser og skyggesiden af individet.

Genre: En genre handler om, hvordan man inddeler tekster i kategorier alt efter form og handling i fortællingen. Eksempler på genrer er eventyr, fantasy, lyrik og gyserhistorien.

Genrehybrid: Når et værk er en blanding af to eller flere genrer.

In medias res: Dette begreb bruges, når en fortælling starter sin handling midt i begivenhedernes gang uden at forklare, hvad der er gået forud i fortællingen.

Intertekstualitet: Når man siger, at tekster har intertekstuelle træk, henviser man til, at teksten, som man læser refererer til andre tekster enten direkte (implicit) eller indirekte (eksplicit). På den måde kan en tekst skrive sig ind i en kontekst, hvor der forekommer andre fortællinger, der bl.a. kan minde om ens tekst enten sprogligt eller litterært. Hvis der forekommer direkte citater fra andre tekster er dette implicitte referencer. Intertekstualitetsbegrebet er dermed med til at understrege teksters historicitet. Intertekstualitetsbegrebet ses bl.a. brugt i Charlotte Weitzes fortælling Villy, som eksplicit refererer til eventyret om den lille rødhætte.

Komposition: kompositionen i en tekst handler om tekstens opbygning. Er den skrevet i strofer? er den skrevet i prosa? eller forekommer der andet end tekst, som f.eks. billeder, avisartikler eller lignende?

Pseudonym: Når en forfatter udgiver bøger i et andet navn end sit eget. Dette er Karen Blixen særlig kendt for, da hun udgav flere bøger under pseudonymet Isak Dinesen.

Romantikken: En strømning i dansk litteratur og malerkunst. Ofte er den opdelt i tre dele, som vi har beskrevet i dette indlæg, som kan læses her.

Romantismen: En periode i den sene romantik. Fokus på det interessante: Erotik, gys og sociale konflikter.